GDPR

GDPR
1. Personuppgifter
Genom att handla hos ONIT B2B (en del av Elitstyrkan AB) accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning.
Elitstyrkan AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.
1.1 Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
1.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundservice) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
1.3 Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
1.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
1.4.1 Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
1.4.2 Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
1.5 Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
1.6 Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
1.7 Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen). Kontakta oss på Kontakt@onit.se med titeln ”Borttagning” så kommer du få ett retur-mejl med en länk, När länken följs kommer information bli borttagen.
1.8 Ansvarig för dataskydd
Elitstyrkan AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.
1.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.
2. Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med beställning eller besök på webbplatsen.
3. Tvist och lagval
Parterna, dvs. Elitstyrkan och Kunden, ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför allmän domstol ska det avgöras i Elitstyrkans domsaga.