Villkor

Allmänna köpvillkor för onit.se

1. Allmänt

Nedan villkor tillämpas vid alla försäljningar på www.onit.se (nedan “onit.se”) mellan Elitstyrkan AB (nedan även “Elitstyrkan”) och kunden (nedan “Kunden”) om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och Kundens anses har godtagit dessa villkor vid beställning från onit.se.

2. Parter

Säljaren är Elitstyrkan AB. Betalningen sker via onit.se och det är Elitstyrkan som Kunden ingår avtal med vid köp. Detta gäller oberoende av vilket annat företag (nedan “Partner”) som är leverantör av de beställda varorna.

Säljaren benämns fortsättningsvis som “Elitstyrkan”. 

“Kunden” är den juridiska person som är angiven som köpare i beställningen.

Kontaktuppgifter till Elitstyrkan framgår nedan:

Org.nr.: 559219-3923

Adress: Motorgatan 5, 252 27 Helsingborg.

Telefon till kundtjänst: 042 – 77 247

3. Beställning på onit.se

3.1 Bundenhet till köpeavtalet

En order hos onit.se är bindande och kan ej annulleras av Kunden.

2.2 Orderbekräftelse

När Elitstyrkan mottar Kundens beställning bekräftar Elitstyrkan beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till Kundens angivna e-postadress. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när den levererats och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Om Elitstyrkan inte godtar Kundens beställning får Kunden ett meddelande om det via e-post från Elitstyrkan.

Om Kunden har beställt mer än en produkt kan det förekomma att produkterna levereras i separata försändelser.

3.3 Annullering, ändringar och eventuella tryckfel

Elitstyrkan förbehåller sig rätten att annullera Kundens beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får Kunden ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad Elitstyrkan kan erbjuda istället. Kunden får möjligheten att godta Elitstyrkans nya erbjudande med de ändringar Elitstyrkan anger jämfört med Kundens beställning eller helt annullera beställningen av den specifika produkten. Vidare förbehåller Elitstyrkan sig rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från Elitstyrkans sida på onit.se och/eller i annonser och dylikt som är större än 15 % av det normala försäljningspriset kan Elitstyrkan ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om Kunden fått en orderbekräftelse eller liknande. 

Elitstyrkan har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från den aktuella Partnerns lager.

Elitstyrkan förbehåller sig även rätten att avbryta Kundens beställning samt att inte upprätthålla kundgarantier till följd av force majeure, se vidare punkt 7.

4. Försäljningsvillkor och betalning

4.1 Betalning

När Kunden handlar på www.onit.se är det Elitstyrkan AB som hanterar betalningen. 

4.2 Priser

Alla priser anges exklusive mervärdesskatt. Elitstyrkan förbehåller sig rätten att, fram till leveransdagen, ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser samt andra händelser utanför Elitstyrkans möjligheter till påverkan och kontroll. Inträffar detta underrättas Kunden alltid innan leverans sker.

4.2 Betalningsvillkor/kredit

Se betallösning-leverantörens avtal i kassan.

4.3 Frakt och leverans

När Elitstyrkan ombesörjer transport av produkterna till Kunden utgår en preliminär avgift för transportkostnader enligt offert eller kundvagn. För vidare information, se punkt 5 nedan.

4.4 Privatkopieringsavgift, Copyswede

Om de berörda produkterna omfattas av ersättning för privatkopiering ska produkterna rapporteras och ersättas till Copyswede. Om Elitstyrkan tar ut sådan ersättning på produkter gentemot Kunden är det Elitstyrkan alternativt Elitstyrkans aktuella Partner som står för rapportering av och ersättning för produkterna ifråga till Copyswede.

Om Elitstyrkan inte tar ut sådan ersättning på produkter gentemot Kunden är det Kundens ansvar att rapportera och ersätta produkterna ifråga till Copyswede. Kunden som har avtal med Copyswede presumeras ha sådant ansvar.

Läs mer på www.copyswede.se.

4.5 Kemikalieavgift

Leverantören ifråga, alltså Elitstyrkans Partner, är enligt lag skyldig att ta ut skatt gällande kemikalier i viss elektronik vid försäljning till svenska företag. Skatten är viktbaserad.

Om Kunden yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror innebär det att Kunden från den 1 juli 2017 är skyldiga att betala skatt för dessa varor. Har Kunden redan ett avtal ska en kopia på avtalet skickas in till Elitstyrkan som styrker detta. Då kommer Elitstyrkan alternativt Elitstyrkans aktuella Partner inte ta ut en avgift.

Läs mer på www.skatteverket.se.

5. Leveransvillkor

5.1 Leverans

Leverans sker enligt villkoren i Incoterms 2010 EXW där utgångspunkt är Elitstyrkans aktuella Partners lager. Ägande och ansvar för beställt gods övergår till Kunden när Elitstyrkan eller Elitstyrkans aktuella Partner överlämnar gods till speditör vid leverantörens lager. 

Normal leveranstid är 1-5 dagar från beställning beroende på vilken produkt beställningen avser. Leveranser åtföljs av en fraktsedel. Detta dokument innehåller referens till de ordernummer som leveransen avser, samt antal kolli. Varje order åtföljs av följesedel med referens till rätt ordernummer per orderrad. Följesedeln och produkten innehåller även artikelreferens som motsvarar varandra.

5.2 Leveransadresser

Vid felaktiga adresser och postnummer i beställningen angivna av Kunden kommer Elitstyrkan ta ut en avgift på 300 kr för att täcka kostnader och andra administrativa avgifter från bl.a. transportörer.

5.3 Leveransförseningar

Samtliga av Elitstyrkans lämnade/angivna leveranstider i orderbekräftelsen är preliminärt beräknade och kan variera beroende på beställningen och dess natur. Kunden äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada som Kunden åsamkats till följd av att Elitstyrkan inte levererat i tid. 

Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för Kunden förbehålls Kunden rätten att häva köpet. Sådan hävning kan dock endast ske om leveransförseningen ifråga ligger Elitstyrkan till last.

5.4 Leveransstopp

Vid överskriden kreditgräns eller vid ej betalda förfallna fakturor blir Kunden leveransstoppad. Elitstyrkan har rätt att leveransstoppa en kund ifall Elitstyrkan misstänker bedrägeri eller annat suspekt aktivitet från kundens sida.

6. Garantier, reklamation, m.m.

6.1 Garanti

Produkterna levereras med de garantier som respektive Partner/tillverkare/leverantör erbjuder Elitstyrkan. 

Vid eventuella frågor om garantier, kontakta Elitstyrkans kundtjänst på kontakt@onit.se

6.2 Reklamation, felleverans, saknad produkt, m.m

Anmälan om fel i produkt, saknad produkt eller fellevererad produkt skall omgående ske till kontakt@onit.se, senast fem dagar efter beräknat leveransdatum.

6.3 Allmänna returvillkor vid fel och skador

Innan retur av varor får ske skall Kunden ansöka om ett returnummer (RMA) via mail till kontakt@onit.se. Vid ansökan skall modellnamn, serienummer samt felorsak för varje produkt finnas med. RMA-ansökningar med flera produkter skall skickas med Elitstyrkans färdiga Excel-mall, vilken bifogas i svaret till ansökan. 

Fraktkostnaden för retur till Elitstyrkan betalas av Kunden och paketet skall vara märkt med godkänt RMA-nummer. Returer utan godkänt RMA-nummer eller där korrekt märkning saknas debiteras antingen en hanteringskostnad, eller returneras paketet som Ej Godkänd (se punkt 6.9). Produkter/returer som ej överensstämmer med ansökt RMA, eller saknar väsentliga tillbehör, debiteras en hanteringsavgift (se punkt 6.9). 

Produkter som ej är köpta från onit.se, eller på annat sätt är skadade efter leverans, hanteras som Ej Godkänd (se punkt 6.9) och returneras till Kunden utan åtgärd. Kunden debiteras även en frakt/hanteringsavgift (se punkt 6.9). Alternativt skrotas produkterna på plats efter Kundens godkännande.

Varor returneras med företagspaket till:

Elitstyrkan AB

RMA [Giltigt RMA nummer]

Motorgatan 5

252 27 Helsingborg

6.5 Felbeställt av Kunden

Vid felbeställd produkt har Kunden  möjlighet att ansöka om säljretur. Detta skall ske inom 14 arbetsdagar från fakturadatum. Ansökan skall skickas till kontakt@onit.se

Produkter som återsänds enligt ovan skall returneras komplett i obrutet originalemballage. Värdet av varan beräknas enligt gällande dagspris eller mot en säljretursavgift (se punkt 6.9). Det är dock alltid lägsta pris som gäller. 

Godkänd avbeställning av felaktig order som är behandlad men ej lämnat Elitstyrkan eller Elitstyrkans Partners lager hanteras och debiteras som en säljretur (se punkt 6.9). Ej uthämtade/mottagna paket som kommer i retur till Elitstyrkan krediteras enligt villkoren för säljreturer. Avdrag för hanteringsavgift samt returfrakt tillkommer (se punkt 6.9). Alternativt skickas orden ut till Kunden igen mot ny fraktavgift.

6.6 DOA (Dead-On-Arrival)

Med DOA avses produkter som vid uppackningen visat sig vara trasiga. DOA-anspråk skall ske inom 14 arbetsdagar från fakturadatum, men det finns undantag (se följande PDF-fil). Produkter som återsänds som DOA skall returneras komplett i originalemballage. I det fall den returnerade produkten saknar något av ovanstående, kommer denna hanteras som Ej Godkänd retur (se punkt 6.9).

6.7 Defekt produkt

Produkter som av Kunden uppges vara defekta, men efter undersökning utförd av Elitstyrkan visat sig vara felfria vid test, returneras till Kunden som debiteras för frakt samt undersökningsavgift (se punkt 6.9). Efter konstaterande av Elitstyrkan att produkten är defekt väljer Elitstyrkan om produkten skall:

  • repareras,
  • bytas ut mot en reparerad produkt,
  • bytas ut mot ny likvärdig produkt, eller
  • krediteras.

Elitstyrkan avgör om kreditering kan ske. Detta sker till fakturabeloppet med åldersavdrag, eller dagspris. Det är dock alltid det lägsta priset som krediteras.

6.8 Emballage

Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Produkter som skadats i transport till följd av bristfälligt emballage returneras utan åtgärd, och debiteras hanteringskostnad samt frakt (se punkt 6.9). Alternativt skrotas produkten efter Kundens godkännande.

6.9 Avgifter

  • Undersökningsavgift 385 kr/produkt plus frakt.
  • Ej godkända returer 385 kr plus frakt.
  • Hanteringsavgift 165 kr.
  • Säljretur 20% av fakturabelopp, minst 220 kr.
  • Frakt 165 kr.

6.10 Externa servicepartners

På vissa av Elitstyrkans produkter erbjuds returhanteringen via servicepartners (Elitstyrkans Partners) eller direkt av leverantören. För närmare information se följande PDF-fil.

7. Force majeure

Skulle leveranser eller andra åtaganden som Elitstyrkan gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför Elitstyrkans kontroll och som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är Elitstyrkan ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta Kunden för vare sig direkt eller indirekt skada.

Detta kan bero på extraordinära omständigheter och händelser som Elitstyrkan AB inte kunde ha förutsett som krig, extraordinära naturhändelser, brand, strejk och pandemier.

8. Ändringar eller tillägg i detta avtal

Särskilda överenskommelser, ändringar av eller tillägg till detta avtal skall vara skriftligt och undertecknas av båda parter.

9. Personuppgifter 

För behandling av personuppgifter, vänligen se Elitstyrkan AB:s personuppgiftspolicy via följande länk: GDPR

10. Tvister

Parterna, dvs. Elitstyrkan och Kunden, ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför allmän domstol ska det avgöras i Elitstyrkans domsaga.

11. Spamskydd via reCAPTCHA


Denna sidan är skyddad med hjälp av reCAPTCHA via Google. för deras villkor se: Integritetspolicy & Användarvillkor.

Vi säljer enbart till befintliga kunder från och med 2023-06-01.
Tack för visat intresse.